Triển khai thực hiện Chương trình phát triển Du lịch Cao Bằng năm 2017

Ngày 31/12/2016, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển du lịch tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3938/KH-BCĐ, về việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển Du lịch Cao Bằng năm 2017.

Theo đó, BCĐ yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ trong Kế hoạch số 2295/KH-BCĐ ngày 19/8/2016 tập trung huy động nguồn lực, tổ chức triển khai Kế hoạch đạt hiệu quả.

Phong canh thac_0

Thác Bản Giốc luôn là điểm tham quan hấp dẫn của du khách (Ảnh minh họa)

Nội dung của Kế hoạch tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao của BCĐ tạo sự đồng thuận, nhất quán trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ; thực hiện các đề án, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch và các dịch vụ liên quan; hoạt động hợp tác, xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển nguồn nhân lực...

N.A

Các tin tức khác