Triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh

Ngày 05 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2734/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh với mục tiêu nâng cao năng lực, chủ động PCTT, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm tổn thất về người và tài sản của nhân dân và nhà nước; tạo điều kiện phát triển bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai.

32231693_253239635415220_2871015633980489728_n

ảnh minh họa

Kế hoạch đưa ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là giảm 30% thiệt hại về người đối với các loại hình thiên tai có cường độ, quy mô tương đương đã xảy ra trong giai đoạn 2015-2020; 100% chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai; 100% lực lượng làm công tác PCTT được đào tạo, tập huấn, phổ biến kỹ năng về PCTT, đặc biệt là với các loại hình thiên tai thường xảy ra trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo của Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh; nâng cao khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, công trình PCTT, nhất là đê điều, hồ đập, khu neo đậu tránh trú bão, đảm bảo an toàn với tần xuất thiết kế và thích ứng với các tác động mới của thiên tai; chủ động trong dự báo, cảnh báo, phòng, chống lũ quét, sạt lở đất tại những khu vực dân cư tập trung và trọng điểm về kinh tế xã hội; 100% các khu vực ngầm tràn thường xuyên bị ngập sâu được lắp đặt các thiết bị cảnh báo; 100% số hộ dân thuộc khu vực đông dân cư thường xuyên xảy ra thiên tai có nơi ở đảm bảo an toàn.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện của ngành, đơn vị mình và tổ chức thực hiện có kết quả; đồng thời chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở địa phương, đơn vị mình; định kỳ hàng năm sơ kết, báo cáo...theo đúng quy định.

PV

 

Các tin tức khác