UBND tỉnh: Ban hành Bộ tiêu chí về xã NTM tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2017 - 2020

Ngày 5/5/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 618/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới (NTM) tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 - 2020.

                  Diện mạo xóm Nà Rỉ, xã Cao Chương (Trà Lĩnh) khởi sắc từ thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2017 - 2020 bổ sung, điều chỉnh 6 tiêu chí trên cơ sở các chỉ tiêu không thấp hơn Bộ tiêu chí của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành, gồm: Tiêu chí 2 về giao thông: Đạt tỷ lệ về số km tuyến đường nhựa hóa hoặc bê tông hóa từ 80% trở lên, đạt tỷ lệ số km tuyến đường cứng hóa từ 60% trở lên...; tiêu chí 3 về thủy lợi ở nội dung 3.1: Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên, trong đó, tối thiểu 80% diện tích đất nông nghiệp (đất trồng lúa nước) được tưới tiêu và chủ động; tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hóa ở nội dung 6.1 xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã, nội dung 6.2: Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định; tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn quy định xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa; tiêu chí 8 về thông tin và truyền thông ở nội dung 8.2: Xã có dịch vụ viễn thông, internet; tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm ở nội dung 17.4: Mai táng phù hợp với quy định và theo quy định.

Bộ tiêu chí là căn cứ để xây dựng và chỉ đạo thực hiện các xã thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020; làm cơ sở để kiểm tra, đánh giá, thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn NTM; sự điều chỉnh phù hợp trên phù hợp với tình hình đặc điểm vùng, miền và thực tiễn địa phương, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thời gian qua để các xã trên địa bàn tỉnh xây dựng NTM hiệu quả.

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác