UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về Người cao tuổi tỉnh Cao Bằng năm 2019

Nhằm tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Chương trình hành động Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020. Ngày 5/3/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 649/KH-UBND thực hiện chương trình hành động Quốc gia về Người cao tuổi năm 2019 trên địa bàn tỉnh với chủ đề " Chung tay vì sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi" với những nội dung:

DSC_3938

Khối NCT tham gia đại hội thể dục thể thao năm 2018

 Tuyên truyền Luật Người cao tuổi (NCT), các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2014-2020. Phổ biến, truyền đạt những thông tin, kiến thức khoa học, các vấn đề liên quan đến sức khỏe NCT nhằm hạn chế các nguy cơ gây bệnh ở NCT, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chuẩn bị tích lũy cho tuổi già. Tiếp tục thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe cho NCT ở cộng đồng; chương trình phòng bệnh cho NCT, cấp thẻ bảo hiểm y tế, tăng cường các điểm vui chơi, tổ chức mừng thọ, tặng quà cho NCT...Tổ chức các mô hình dịch vụ chăm sóc NCT, nhằm đáp ứng các nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, tinh thần, thể thao, giải trí phù hợp với hoàn cảnh mỗi gia đình. Tổ chức các hoạt động phát huy vai trò của NCT; xây dựng quỹ chăm sóc NCT; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình triển khai công tác NCT tại các địa phương trên địa bàn tỉnh...

Kim Cúc

 

 

Các tin tức khác