UBND tỉnh ban hành quyết định thưởng tiền kèm theo Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 295/QĐ-UBND tỉnh về việc thưởng tiền kèm theo Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo đó, thưởng tiền kèm theo Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể là Trường Tiểu học Hòa Chung, thành phố Cao Bằng đạt danh hiệu Huân chương Lao động hạng Nhất và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

 7 cá nhân trong đó có 3 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì gồm ông Nguyễn Đình Việt, nguyên Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng; ông Mạc Văn Nheo, nguyên Trưởng Ban, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng; ông Hà Hữu Huyền, nguyên Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng. Huân chương lao động hạng Ba cho 4 cá nhân gồm: bà Nguyễn Thị Oanh, nguyên Phó Trưởng ban Thường Trực, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bà Lương Kim Dung, Tổ trưởng chuyên môn, Tổ Ngoại ngữ - Sử - Giáo dục công dân, trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng. Bà Trương Thị Nguyệt Bằng, Tổ trưởng, Tổ Toán - Tin, trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng; Bà Bùi Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Hợp Giang thành phố Cao Bằng.

Tiền thưởng kèm theo Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể là 23.400.000 đồng; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là 9.100.000 đồng; tiền thưởng kèm theo Huân chương Lao động hạng Nhì cho mỗi cá nhân là 9.750.000 đồng; Huân chương lao động hạng Ba là 5.850.000 đồng.

Dương Liễu

Các tin tức khác