UBND tỉnh: Công bố danh mục 177 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày 26/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 458/QĐ-UBND công bố danh mục 177 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích của 9 sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Sở Ngoại vụ có 7 TTHC, gồm 6 TTHC lĩnh vực công tác lãnh sự, 1 TTHC lĩnh vực hợp tác quốc tế. Sở Giáo dục và Đào tạo 58 TTHC, trong đó, 55 TTHC lĩnh vực giáo dục và đào tạo, 3 TTHC hệ thống văn bằng chứng chỉ.

Sở Y tế 6 TTHC lĩnh vực khám chữa bệnh. Sở Tài nguyên và Môi trường lĩnh vực tài nguyên nước 5 TTHC.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 26 TTHC, gồm 9 TTHC lĩnh vực an toàn lao động, 1 TTHC lĩnh vực việc làm, 2 TTHC lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; 3 TTHC lĩnh vực cho thuê lại lao động, 4 TTHC lĩnh vực lao động tiền lương, 2 TTHC lĩnh vực bảo trợ xã hội, 5 TTHC lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 7 TTHC, gồm 1 TTHC lĩnh vực nông nghiệp và PTNT, 2 TTHC lĩnh vực chăn nuôi thú y, 2 TTHC lĩnh vực lâm nghiệp, 1 TTHC lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, 1 TTHC trồng trọt và bảo vệ thực vật.

Sở Giao thông vận tải 47 TTHC, gồm 9 TTHC lĩnh vực đường thủy nội địa, 38 TTHC lĩnh vực đường bộ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 9 TTHC, gồm 6 TTHC lĩnh vực di sản, 1 TTHC lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, 2 TTHC lĩnh vực thể dục thể thao.

Sở Khoa học và Công nghệ 12 TTHC, gồm 4 TTHC lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ, 2 TTHC lĩnh vực sở hữu trí tuệ, 1 TTHC lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân, 5 TTHC lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Trước đó, ngày 27/6/2017 UBND tỉnh đã có Quyết định số 945/QĐ-UBND, công bố 146 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 8 sở (Tư pháp, Nội vụ, Công thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghẹ, Thanh tra, Ban dân tộc), thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

D.L

Các tin tức khác