UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Quảng Uyên thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày 11/10/2018. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1427/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Quảng Uyên, UBND cấp xã trên địa bàn huyện Quảng Uyên thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

kiem_tra_cchc

Ảnh minh họa

Theo đó, 43 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của cấp huyện gồm các lĩnh vực: lâm nghiệp (2 TTHC); lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức (1 TTHC); thi đua khen thưởng (3TTHC); tôn giáo (07 TTHC); chứng thực (01 TTHC); hộ tịch (11 TTHC); lĩnh vực hòa giải cơ sở (01 TTHC); phổ biến giáo dục pháp luật (02 TTHC); văn hóa (07 TTHC); lĩnh vực gia đình (06 TTHC); lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (02 TTHC).

Đối với cấp xã, có 10 TTHC thuộc thẩm quyền gồm: Lĩnh vực hộ tịch (09 TTHC); lĩnh vực chứng thực (01 TTHC).

 

D.L

Đính kèmDung lượng
PDF icon Tải tệp đính kèm2.26 MB