UBND tỉnh Cao Bằng thông báo tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017

Ngày 15/9/2017, UBND tỉnh ra Thông báo số 2978/TB-UBND về nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017.

thituyen8-11-b6164_WCMM_0

Ảnh minh họa

Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 117 người, trong đó: công chức là 72 chỉ tiêu; viên chức 45 chỉ tiêu.

Tuyển công chức bằng hình thức thi tuyển, thí sinh phải làm bài thi các môn:

- Môn kiến thức chung: Thi viết 01 bài, thời gian 180 phút đối với ngạch chuyên viên, 120 phút đối với ngạch cán sự và tương đương. Nội dung thi: Các nội dung liên quan về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng và các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

- Môn nghiệp vụ chuyên ngành:  Thi viết 01 bài, thời gian 180 phút đối với ngạch chuyên viên, 120 phút đối với ngạch cán sự và tương đương; trắc nghiệm 01 bài, thời gian 45 phút đối với ngạch chuyên viên, 30 phút đối với ngạch cán sự và tương đương. Nội dung thi: Các nội dung về nghiệp vụ chuyên ngành của vị trí việc làm trong các văn bản của Trung ương và của tỉnh Cao Bằng quy định về quản lý nhà nước đối với chuyên môn nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực cần tuyển; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của vị trí việc làm cần tuyển theo quy định của pháp luật.

- Môn ngoại ngữ: Thi viết 01 bài bằng một trong 05 thứ tiếng (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc), do thí sinh đăng ký dự tuyển. Thời gian làm bài: 90 phút đối với ngạch chuyên viên, 60 phút đối với ngạch cán sự và tương đương.

- Môn tin học: Thi trắc nghiệm 01 bài. Thời gian 45 phút đối với ngạch chuyên viên, 30 phút đối với ngạch cán sự và tương đương.

Tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển: Xét kết quả học tập bao gồm điểm học học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển. Kiểm tra, sát hạch người dự tuyển thông qua một trong các hình thức sau: phỏng vấn hoặc thực hành hoặc thông qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

N.A

 

 

Các tin tức khác