UBND tỉnh chỉ đạo bố trí ngân sách thực hiện công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi

Để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi, ngày 30/3/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 774/UBND -TH về việc bố trí ngân sách thực hiện công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi.

img1810_MGES

Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục thể thao Thành phố biểu diễn thể dục dưỡng sinh tại khuôn viên vườn hoa trung tâm

Cụ thể: Giao cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu việc bố trí, cân đối, quản lý và sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi theo quy định của Luật Người cao tuổi và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/02/2011.  Chi nhánh NHCSXH tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh nhận ủy thác ưu tiên cho người cao tuổi là người nghèo và đối tượng chính sách vay vốn tín dụng nguồn ngân sách địa phương để sản xuất, kinh doanh. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị; UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường vận động nguồn đóng góp, tài trợ, nguồn từ quỹ chăm sóc người cao tuổi các cấp và nguồn hợp pháp khác để đảm bảo thực hiện có hiệu quả chính sách chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với Hội Người cao tuổi tại địa phương, gia đình của người cao tuổi tổ chức mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi trở lên vào một trong các ngày Người cao tuổi Việt Nam; ngày Quốc tế người cao tuổi; tết Nguyên đán; sinh nhật của người cao tuổi theo quy định. Quan tâm, tạo điều kiện để người cao tuổi được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị với cơ quan, tổ chức về những vấn đề người cao tuổi là nhà khoa học, nghệ nhân và những người cao tuổi khác có kỹ năng, kinh nghiệm đặc biệt, có nguyện vọng được tiếp tục cống hiến. Các phòng ban chuyên môn, các xã, phường, thị trấn phối hợp với hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội ưu tiên cho người cao tuổi là người nghèo và đối tượng chính sách khác vay vốn tín dụng từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn vốn hợp pháp khác để trực tiếp sản xuất, kinh doanh, nhằm tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Hải Hà

Các tin tức khác