UBND tỉnh chỉ đạo hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2018, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 8/6/2018

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2018 với chủ đề "giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon" và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 8/6/2018 với chủ đề "Cùng chung tay giữ màu xanh của biển", nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mọi người dân đối với việc bảo vệ môi trường, ngày 08/5/2018, UBND tỉnh đã có công văn số 1250/UBND-CN gửi các sở,ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện thành phố nghiên cứu, tổ chức các hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

6

Đoàn viên thanh niên diễu hành hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6. (ảnh theo nguồn baocaobang.vn)

Theo đó, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực môi trường, vấn đề biển đảo Việt Nam, cụ thể: Luật Đa dạng sinh học năm 2008; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Luật biển Việt Nam; Luật tài nguyên, môi trường Biển và hải đảo. Các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ và các chương trình, kế hoạch của tỉnh về lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2018; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 8/6/2018; diễu hành, cổ động về bảo vệ môi trường. Các cơ quan truyền thông, báo chí, đài PT-TH tăng thời lượng phát sóng về tác hại của chất thải nhựa, túi nilon; tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: Chiến dịch "nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần"; chiến dịch ra quan làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy... ; Treo băng rôn, pano, ap phích, khẩu hiệu nơi công cộng, các đường phố chính, tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại.

Khẩu hiệu tuyên truyền năm 2018 gồm:

1. Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân và toàn quân

2. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội

3. Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của mỗi công dân

4. Hãy chia sẻ tình yêu của bạn với đại dương

5. Phát triển mạnh kinh tế biển để tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo

6. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải đi đôi với bảo vệ môi trường

7. Tôi và bạn hãy chung tay vì môi trường xanh - sạch - đẹp

8. Chung tay vì một môi trường bền vững

9. Mỗi người đêu có thể làm cho biển sạch hơn

10. Hay thay đổi thói quen: hướng đến một nền kinh tế ít các bon

11. Sử dụng đồ nhựa, túi nilon gây hại cho sức khỏe

12. Rác là nguồn ô nhiễm môi trường, hãy làm sạch rác ở mọi nơi

13. Hãy giữ vệ sinh, không vứt rác ra đường

14. Môi trường có trong lành hơn hay không, điều đó tùy thuộc vào bạn

15. Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì môi trường

16. Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương tổ quốc

17. Bảo vệ đại dương là nghĩa vụ của tất cả chúng ta

18. Hãy kiểm soát rác thải nhựa, vấn đề cấp bách toàn cầu

19. Nhựa là nguồn gây ô nhiễm, hãy đưa nhựa về nơi tái chế.

Dương Liễu

Các tin tức khác