UBND tỉnh chỉ đạo ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh

Ngày 28/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1391/UBND-VX về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện một số nghi thức trong những ngày lễ Quốc tang, cụ thể:

1. Các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh treo cờ rủ trong 02 ngày Lễ Quốc tang (ngày 03 và 04/5/2019).

Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí ngừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác trên địa bàn tỉnh trong 2 ngày (ngày 03 và 04/5/2019).

 

D.L

Các tin tức khác