UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018 với chủ đề "Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng", UBND tỉnh đã có Công văn số 958/UBND-NL gửi các sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, Thành phố về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018.

Theo đó, các sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, Thành phố phối hợp tổ chức phát động và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018 bằng nhiều hình thức như: mít tinh, ra quân, tuyên truyền, treo biểu ngữ, áp phích, phát tài liệu, tờ rơi... với nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Việc tổ chức phải thiết thực và tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng từ ngày 15/4 - 15/5/2018, có thể kéo dài đến ngày Môi trường thế giới 05/6/2018 và lồng ghép với các hoạt động của các ngày Lễ 30/4 và 1/5 hoặc các ngày lễ hội của địa phương.

Các Thông điệp hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018:

Chủ đề: Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng 

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường. 

2. Đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng.

3. Xử lý, trữ nước và sử dụng an toàn hộ gia đình góp phần bảo vệ sức khỏe của con bạn, chính bạn và gia đình. 

4. Sử dụng nước sạch và nhà tiêu họp vệ sinh góp phần phòng chống suy dinh dưỡng, cải thiện chiều cao của trẻ.

5. Hãy để trẻ em được phát triển trong môi trường văn minh với nguồn nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh. 

6. Rửa tay với xà phòng và nước sạch trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, để phòng ngừa bệnh tiêu chảy và chân tay miệng cho trẻ. 

7. Thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch để bảo vệ bạn, con bạn và gia đình khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

8. Xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần xây dựng nông thôn mới.

9. Sử dụng nước tiết kiệm-hiệu quả là bạn đã chia sẻ cơ hội cho mọi người.

D.L

Các tin tức khác