UBND tỉnh chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017

Ngày 30/12/2016, UBND tỉnh đan ban hành Công văn số 3906/UBND –TH gửi các sở, ngành: Công thương, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện biên giới và các thương nhân tham gia hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017.

hanghoa

Hàng hóa chờ xuất khẩu tại cửa khẩu (ảnh minh họa)

Để tiếp tục tạo điều kiện cho các thương nhân thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh năm 2017, UBND tỉnh Cao Bằng hướng dẫn và chỉ đạo cụ thể như sau:

Sở Công Thương rà soát tình hình tuân thủ các quy định pháp luật và tổng hợp nhu cầu thực hiện năm 2017của các thương nhân đã đăng ký và được UBND tỉnh Cao Bằng công bố danh sách thương nhân được thực hiện mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới. Đề xuất với UBND tỉnh công bố danh sách thương nhân tiếp tục thực hiện mua bán hàng hóa qua của khẩu phụ, lối mở biên giới năm 2017 (trước ngày 06/2/2017). Trong thời gian chờ UBDN tỉnh công bố danh sách thương nhân theo quy định trên, thương nhân được tiếp tục thực hiện mua bán hàng hóa qua của khẩu phụ, lối mở biên giới theo danh sách đã được công bố năm 2016.

Đối với thương nhân mới đăng ký hoạt độg mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới năm 2017: Thương nhân tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký thực hiện mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới theo quy định tại Thông tư số 52/2015/TT-BTC.

Sở Công Thương có trách nhiệm thông báo cho các thương nhân thực hiện trong thời gian cụ thể xuất khẩu hoặc nhập khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới các mặt hàng phù hợp với quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hành hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Thương nhân tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của tỉnh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật đồng thời phải có trách nhiệm nộp các loại phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu, biên giới  như Hải quan, Biên phòng, kiểm dịch… có trách nhiệm phối hợp kiểm soát, đôn đốc thương nhân thực hiện các quy định về thuế, phí, lệ phí theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, sở, ngành, các tổ chức cá nhân tham gia, thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn trên.

Kim Thoa

Các tin tức khác