UBND tỉnh gia hạn cho thuê đất khai thác quặng mangan tại Lũng Giạng, Lũng Nậm; xưởng sơ chế và bãi chữa quặng khu mỏ Tốc Tát, xã Quang Trung, huyện Trà Lĩnh.

Ngày 20/11, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1842/QĐ-UBND về việc gia hạn cho thuê đất khai thác quặng mangan tại Lũng Giạng, Lũng Nậm; xưởng sơ chế và bãi chữa quặng khu mỏ Tốc Tát, xã Quang Trung, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, gia hạn cho Công ty cổ phần công nghiệp Măng gan Cao Bằng thuê đất để khai thác quặng mangan, xây dựng xưởng sơ chế và bãi chứa quặng tại địa điểm khu vực mỏ mangan Tốc Tát, xã Quang Trung và xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo mặt bằng địa giới thuê đất số 83/TĐ-TNMT do sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 17/7/2008, tỷ lệ 1/2000. Diện tích gia hạn thuê đất là 570.000 m 2. Trong đó diện tích khu khai thác tại Lũng Giạng là 300.000 m2; diện tích khu khai thác tại Lũng Nậm là 160.000 m 2; diện tích khi sơ chế và bãi chữa quặng là 110.000 m 2. Thời hạn thuê đất kể từ ngày 01/8/2018 đến hết ngày 31/12/2019.

 

 

D.L

Các tin tức khác