UBND tỉnh hướng dẫn áp dụng tạm thời trình tự thực hiện đối với các dự án đầu tư phát triển đô thị theo hình thức dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 3237/UBND-XD
Ngày ban hành: 09/10/2017
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài nguyên, Môi trường
Các văn bản khác