UBND tỉnh: Phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và giúp đỡ các xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 27/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 952/QĐ-UBND về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và giúp đỡ các xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách và giúp đỡ các xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 có nhiệm vụ phối hợp với Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của huyện, thành phố, Ban quản lý của các xã được phân công phụ trách, giúp đỡ và các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau: Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, xác định nhu cầu vốn để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện từng tiêu chí chưa đạt và duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí được công nhận đã đạt; hướng dẫn, tư vấn, đôn đốc các xã triển khai, thực hiện các nội dung văn bản chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững của Trung ương và của tỉnh; được thành lập tổ công tác do thủ trưởng cơ quan phụ trách để xây dựng chương trình, kế hoạch giúp đỡ xã được phân công phụ trách, giúp đỡ; định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện công tác giúp đỡ xã được phân công phụ trách, giúp đỡ cho UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 29/11.

Đối với các xã không có tên trong danh sách kèm theo quyết định này, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố phân công các cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp huyện hỗ trợ giúp đỡ và phối hợp với các cơ quan thường trực Chương trình MTQG của tỉnh thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 và Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và giúp đỡ 20 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Danh sách các cơ quan, đơn vị phụ trách và giúp đỡ các xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

 

STT

Tên Cơ quan, đơn vị

Xã-Huyện

Năm phấn đấu đạt chuẩn

1

Sở Tài chính

Nam Tuấn-Hòa An

2017

2

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh

3

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh

Hồng Việt-Hòa An

2017

4

Bưu điện tỉnh Cao Bằng

5

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Cao Bằng

6

Tổng công ty Đầu tư và Xuất nhập khẩu Cao Bằng

Cao Chương-Trà Lĩnh

2017

7

Công an tỉnh

Đào Ngạn-Hà Quảng

2017

Chí Viễn-Trùng Khánh

 

8

Sở Nông nghiệp và PTNT

Phù Ngọc-Hà Quảng

2018

9

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Quang Hán-Trà Lĩnh

2018

10

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đình Minh-Trùng Khánh

2018

11

Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Bế Triều-Hòa An

2018 

12

Ban Nội chính Tỉnh ủy

13

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Đức Long-Thạch An

2018

Sóc Hà-Hà Quảng

2019

Ngọc Côn-Trùng Khánh

2020

Thị Hoa-Hạ Lang

2020

Quang Long-Hạ Lang; Đàm Thủy, Ngọc Chung-Trùng Khánh; Cần Yên-Thông Nông; Lũng Nặm, Tổng Cọt-Hà Quảng; Cốc Pàng, Cô Ba, Xuân Trường-Bảo Lạc

 

STT

Tên Cơ quan, đơn vị

Xã-Huyện

Năm phấn đấu đạt chuẩn

14

Sở Công thương

Lê Lai-Thạch An

2019

15

Sở Xây dựng

Minh Thanh-Nguyên Bình

2019

16

Công ty xăng dầu Cao Bằng

Hoàng Tung-Hòa An

2019

 

17

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

18

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy

Đại Sơn-Phục Hòa

2019

19

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quốc Phong-Quảng Uyên

2019

20

Viễn thông Cao Bằng (VNPT)

21

Sở Giao thông vận tải

Vĩnh Quang-Thành phố

2019

22

Chi nhánh VIETTEL Cao Bằng

23

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông  tỉnh

Độc Lập-Quảng Uyên

2020

24

Sở Y tế

Triệu Ẩu-Phục Hòa

2020

25

Sở Tài nguyên và Môi trường

Huy Giáp-Bảo Lạc

2020

 

26

Tòa án nhân dân tỉnh

27

Sở Thông tin và Truyền thông

Lương Can-Thông Nông

2020 

28

Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật

29

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thái Học-Bảo Lâm

2020

30

Công ty cổ phần Khoáng sản và luyện kim Cao Bằng

Bắc Hợp (phấn đấu đạt chuẩn năm 2020); Thể Dục-Nguyên Bình

 

31

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

32

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Đức Long-Hòa An

2020

33

Trường Chính trị Hoàng Đình Giong

34

Công ty Điện lực Cao Bằng

Thái Sơn-Bảo Lâm

 

Yên Thổ-Bảo Lâm

2020

35

Ban Dân vận Tỉnh ủy

Minh Khai-Thạch An

 

36

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Quang Trung-Hòa An

 

37

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

Lăng Yên-Trùng Khánh

 

38

Văn phòng Tỉnh ủy

Trương Lương-Hòa An

 

STT

Tên Cơ quan, đơn vị

Xã-Huyện

Năm phấn đấu đạt chuẩn

39

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng

An Lạc-Hạ Lang

 

40

Hội Cựu chiến binh tỉnh

Tiên Thành-Phục Hòa

 

41

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Phong Nặm-Trùng Khánh

 

42

Hội Nông dân tỉnh

Quang Vinh-Trà Lĩnh

 

43

Liên đoàn Lao động tỉnh

Bảo Toàn-Bảo Lạc

 

44

Tỉnh Đoàn thanh niên CSHCM

Trưng Vương-Hòa An

 

45

Ban Dân tộc tỉnh

Cô Ngân-Hạ Lang

 

46

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

Lý Quốc-Hạ Lang

 

47

Báo Cao Bằng

Quang Thành-Nguyên Bình

 

48

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Bình Lăng-Quảng Uyên

 

49

BCH Quân sự tỉnh

Tam Kim, Hoa Thám, Hưng Đạo-Nguyên Bình

 

50

Cục Hải quan tỉnh

Tri Phương-Trà Lĩnh; Mỹ Hưng-Phục Hòa

 

51

Cục Thống kê tỉnh

Hồng Đại-Phục Hòa

 

52

Cục Thuế tỉnh

Lăng Hiếu-Trùng Khánh

 

53

Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh

Kim Cúc-Bảo Lạc

 

54

Kho bạc Nhà nước Cao Bằng

Quốc Dân-Quảng Uyên

 

55

Liên minh Hợp tác xã

Đình Phong-Trùng Khánh

 

56

Sở Ngoại vụ

Vũ Nông-Nguyên Bình

 

57

Sở Nội vụ

Trung Phúc-Trùng Khánh

 

58

Sở Khoa học và công nghệ

Thị Ngân-Thạch An

 

59

Sở Tư pháp

Phan Thanh-Bảo Lạc

 

60

Thanh tra tỉnh

Xuân Nội-Trà Lĩnh

 

61

Văn phòng UBND tỉnh

Hoàng Hải-Quảng Uyên

 

62

Văn phòng HĐND tỉnh

Hưng Thịnh-Bảo Lạc

 

63

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng

Quảng Lâm-Bảo lâm

 

 

STT

Tên Cơ quan, đơn vị

Xã-Huyện

Năm phấn đấu đạt chuẩn

64

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cao Bằng

Quang Trọng-Thạch An

 

65

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng

Đức Thông-Thạch An

 

66

Chi nhánh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tỉnh Cao Bằng

Thượng Hà-Bảo Lạc

 

67

Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) tỉnh Cao Bằng

Thái Đức, Đức Quang-Hạ Lang

 

 

68

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng

Nội Thôn, Hồng Sỹ-Hà Quảng

 

 

69

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển (VDB) tỉnh Cao Bằng

Bình lãng-Thông Nông

 

70

Chi nhánh Ngân hàng cổ phần Công Thương tỉnh Cao Bằng

Thạch Lâm-Bảo Lâm

 

 

N.A

Các tin tức khác