UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển Logistics trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025

Ngày 31/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1018/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch phát triển Logistics trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025.

hoi%20thao

Toàn cảnh Hội thảo khoa học nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển dịch vụ logistics tại tỉnh Cao Bằng

Mục tiêu chung của kế hoạch là phát triển các trung tâm logistics thành trung tâm dịch vụ nòng cốt trong lưu thông và phân phối hàng hóa, phục vụ đắc lực cho sản xuất, tiêu dùng hàng hóa của tỉnh và xuất, nhập khẩu hàng hóa, góp phần giảm chi phí, thời gian trong việc trung chuyển hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Phát triển các trung tâm Logistics dựa trên sự huy động mọi nguồn lực xã hội, phát triển theo hướng đồng bộ chuyên nghiệp, tận dụng lợi thế sẵn có về vị trí địa lý, hành lang giao thông để tạo sự phát triển bền vững gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng. Phát huy tối đa lợi thế vị trí địa lý chiến lược của tỉnh để phấn đấu xây dựng tỉnh Cao Bằng trở thành tỉnh phát triển mạnh mẽ về du lịch Logistics khu vực Đông Bắc.

Mục tiêu cụ thể, nhằm phấn đấu Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua địa bàn tăng trên 10%/năm; Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quan trên 10%/năm. Trong đó: Thu nội địa tăng 16%/năm; thu xuất, nhập khẩu tăng 4,5%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân trên 10%/năm. Khuyến khích thành lập các doanh nghiệp dịch vụ logistics theo phương châm hiện đại, chuyên nghiệp, nhằm đảm bảo sức cạnh tranh trên thị trường trong nước, ứng dụng các công nghệ mới trong phát triển dịch vụ logistics, tổ chức đạo tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, có đủ trình độ về logistics, góp phần thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, tái cấu trúc hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Tập trung thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng logistics trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng nhằm phát huy thế mạnh về vị trí địa lý và hệ thống cửa khẩu biên giới trên đất liền với Trung Quốc. Thúc đẩy việc xây dụng tuyến kết nối giao thông phục vụ nhu cầu cho phát triển dịch vụ logistics như kết nối hành lang giao thông từ các tỉnh Tây Nam Trung Quốc qua cửa khẩu Trà Lĩnh - Long Bang - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng; nâng cấp tuyến giao thông, đặc biệt là xây dựng mơi tuyến cao tốc Trà Lĩnh (Cao Bằng) - Đồng Đăng (Lạng Sơn) tạo lợi thế thời gian, chi phí vận tải góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Các nhiệm vụ và giải pháp của kế hoạch gồm: Triển khai các chính sách, pháp luật về dịch vụ logistics; đầu tư hạ tầng logistics; nâng cao năng lực doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ; phát triển thị trường dịch vụ logistics; đào tạo, nâng cao nhận thức và chất lượng nguồn nhân lực và một số nhiệm vụ khác như: đầu tư trang thiết bị kiểm tra, đo lường và kiểm định phương tiện phục vụ hoạt động logistics. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê và thu thập dữ liệu thống kê về logistics...

 

D.L

 

Các tin tức khác