UBND tỉnh phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng phiên bản 1.0

Tại Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 18/8/2017, UBND tỉnh đã phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng phiên bản 1.0.

DSC_0026

Giao diện trang chủ Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng

Theo đó, việc xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng giúp lãnh đạo tỉnh có cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư triển khai chính quyền điện tử kịp thời, chính xác; nâng cao hiệu quả, chất lượng các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tại tỉnh ngày càng phát triển cả về chiều sâu và rộng. Tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí và thời gian triển khai của cơ quan nhà nước tại tỉnh. Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế tại tỉnh; tạo cơ sở xác định các thành phần hệ thống công nghệ thông tin cần xây dựng và lộ trình, trách nhiệm triển khai; xác định các thành phần và mối quan hệ giữa các thành phần của Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh; lộ trình và kế hoạch tổng quát trong việc triển khai kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng.

Kim Cúc

Các tin tức khác