Về việc phê duyệt bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng (lần 2)

Số ký hiệu: 553/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/05/2019
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Cao Bằng
Lĩnh vực văn bản: Tài nguyên, Môi trường
Các văn bản khác