Về việc Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép

Số ký hiệu: 2415/UBND-TH
Ngày ban hành: 27/8/2014
Người ký: Lý Hải Hầu
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Vi phạm hành chính
Các văn bản khác