V/v đôn đốc thu, nộp NSNN thời gian cuối năm 2018

Số ký hiệu: 4027/UBND-TH
Ngày ban hành: 06/12/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác