V/v đăng ký khu vực khai thác khoáng sản cát LVLXDTT tại đoạn sông Hoàng Săm, xóm Nà Niếng, xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình

Số ký hiệu: 3439/UBND-CN
Ngày ban hành: 25/10/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài nguyên, Môi trường
Các văn bản khác