V/v báo cáo kết quả giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Số ký hiệu: 1312/UBND-TH
Ngày ban hành: 14/5/2018
Người ký: Trịnh Hữu Khang
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Lao động, Thương binh, Xã hội
Các văn bản khác