V/v báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ

Số ký hiệu: 4205/UBND-NC
Ngày ban hành: 18/12/2018
Người ký: Lê Hải Hòa
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nội vụ
Các văn bản khác