V/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công tháng 11/2018

Số ký hiệu: 4002/UBND-TH
Ngày ban hành: 04/12/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác