V/v bổ sung điểm mỏ đá Lũng Giàng, xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng.

Số ký hiệu: 3413/UBND-CN
Ngày ban hành: 24/10/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài nguyên, Môi trường
Các văn bản khác