V/v bổ sung kế hoạch bảo trì năm 2019

Số ký hiệu: 4224/UBND-GT
Ngày ban hành: 18/12/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Giao thông, Vận tải
Các văn bản khác