v/v chấp thuận địa điểm xây dựng một số phòng học giai đoạn II dự án Xây dựng các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 - 2020

Số ký hiệu: 3426/UBND-XD
Ngày ban hành: 25/10/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Xây dựng
Các văn bản khác