V/v chỉ đạo thực hiện báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Số ký hiệu: 3437/UBND-KT
Ngày ban hành: 25/10/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác