V/v cho chủ trương điều chỉnh hợp đồng gói thầu xây lắp công trình: Đường tỉnh 216 (2 cầu, đường 2 đầu cầu và lý trình Km0-Km4+500). Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước lý trình Km0+400 - Km4+307,3)

Số ký hiệu: 4227/UBND-GT
Ngày ban hành: 18/12/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Giao thông, Vận tải
Các văn bản khác