V/v chuyển đơn kiến nghị bà Nông Thị Chiều, huyện Hòa An

Số ký hiệu: 1809/UBND-BTCD
Ngày ban hành: 30/05/2019
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Khiếu nại, tố cáo
Các văn bản khác