V/v chuyển đơn kiến nghị của bà Vy Thu Hà, tổ 20, phường Sông Hiến

Số ký hiệu: 1783/UBND-BTCD
Ngày ban hành: 29/05/2019
Người ký: Lê Hải Hòa
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng
Lĩnh vực văn bản: Khiếu nại, tố cáo
Các văn bản khác