V/v chuyển đơn kiến nghị của các ông Chu Văn Chiếu, Chu Văn Tuấn, Chu Văn Long, Chu Văn Hoa (B), trú tại Khuổi Thin, Thịnh Vượng, Nguyên Bình

Số ký hiệu: 4187/UBND-BTCD
Ngày ban hành: 17/12/2018
Người ký: Lê Hải Hòa
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Khiếu nại, tố cáo
Các văn bản khác