V/v hướng dẫn giải ngân Quỹ đồng tài trợ cạnh tranh theo hình thức tài trợ vốn vay quay vòng trong nội bộ nhóm đồng sở thích theo quy định tại Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh

Số ký hiệu: 4230/UBND-KT
Ngày ban hành: 18/12/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác