V/v khắc phục tồn tại, hạn chế; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2018

V/v khắc phục tồn tại, hạn chế; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2018

Đính kèmDung lượng
PDF icon 3761-UBND-KSTT.pdf15.2 MB