V/v lập dự toán đền bù, giải phóng mặt bằng công trình: Đường giao thông cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 4223/UBND-NĐ
Ngày ban hành: 18/12/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Giao thông, Vận tải
Các văn bản khác