V/v rà soát tình hình thực hiện cam kết đầu tư tại các Hội nghị xúc tiến đầu tư

Số ký hiệu: 4254/UBND-TH
Ngày ban hành: 19/12/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Đầu tư
Các văn bản khác