V/v tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Thạch An

Số ký hiệu: 3438/UBND-CN
Ngày ban hành: 25/10/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài nguyên, Môi trường
Các văn bản khác