V/v thực hiện Đề án Hỗ trợ lợn nái giống cho các hộ dân huyện biên giới tỉnh Cao Bằng năm 2018

Số ký hiệu: 3919/UBND-NL
Ngày ban hành: 28/11/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nông nghiệp, Nông thôn
Các văn bản khác