V/v thực hiện kết luận của Bí Thư Tình ủy tại buổi làm việc với một số cơ quan, đơn vị

Số ký hiệu: 132/CV-BCSĐ
Ngày ban hành: 10/7/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Văn bản của Đảng
Các văn bản khác