V/v tham mưu tăng cường biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Số ký hiệu: 4188/UBND-NC
Ngày ban hành: 17/12/2018
Người ký: Lê Hải Hòa
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Anh ninh, Trật tự, Quốc phòng
Các văn bản khác