V/v trả đơn và hướng dẫn ông Nông Tiến Trung gửi đơn khiếu nại

Số ký hiệu: 4189/UBND-TD
Ngày ban hành: 17/12/2018
Người ký: Lê Hải Hòa
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Khiếu nại, tố cáo
Các văn bản khác