V/v trả lời đơn khiếu nại của ông Bế Kim Trung, Lạng Sơn

Số ký hiệu: 3900/UBND-BTCD
Ngày ban hành: 27/11/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Khiếu nại, tố cáo
Các văn bản khác