V/v trả lời đơn khiếu nại, kiến nghị của ông Nông Văn Chấn, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng

Số ký hiệu: 3524/UBND-BTCD
Ngày ban hành: 31/10/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Khiếu nại, tố cáo
Các văn bản khác