V/v triển khai thực hiện Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ

Số ký hiệu: 4228/UBND_NC
Ngày ban hành: 18/12/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nội vụ
Các văn bản khác