V/v xem xét, trả lời đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Chang

Số ký hiệu: 1755/UBND-VX
Ngày ban hành: 27/05/2019
Người ký: Lê Hải Hòa
Phân loại: Công văn
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng
Lĩnh vực văn bản: Khiếu nại, tố cáo
Các văn bản khác