Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu

 

 

Trình tự thực hiện

         

          * Bước 1: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Hạt Kiểm lâm.

          * Bước 2: Hạt Kiểm lâm kiểm tra hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ tiến hành xác nhận theo quy định.

          - Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Hạt Kiểm lâm hướng dẫn tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp cần phải xác minh về nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ trước khi xác nhận cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho chủ cây cảnh biết và tiến hành xác minh những vấn đề chưa rõ về hồ sơ nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ, số lượng, khối lượng, loài cây; kết thúc xác minh phải lập biên bản xác minh. Thời hạn xác nhận nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ trong trường hợp này tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ Hạt Kiểm lâm nêu lý do và trả lời bằng văn bản.

          * Bước 3: Chủ cây cảnh nhận kết quả xác nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Hạt Kiểm lâm nơi nộp hồ sơ.         

         

         

 

 

Cách thức thực hiện

 Nộp hồ sơ trực tiếp

 

Hồ sơ

 

           * Thành phần hồ sơ gồm:

          - Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ ban hành tại Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg.

          - Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn bán hàng (nếu có).

          - Tài liệu về nguồn gốc cây cảnh:

          * Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

          - Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh).

          - Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ).

Cơ quan thực hiện TTHC

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm.

Đối tượng thực hiện TTHC

          - Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư.  

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ ban hành tại Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg.

 

Phí, lệ phí

Không.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Xác nhận trên bảng kê lâm sản.

         

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không quy định.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

          Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg ngày 5/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ.

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu bảng kê cây cảnh.doc37 KB

Mức độ: