Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản: chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên; lâm sản sau chế biến có nguồn gốc nhập khẩu...

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản: chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên; lâm sản sau chế biến có nguồn gốc nhập khẩu, sau xử lý tịch thu (Đối với cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản có vi phạm các quy định của Nhà nước về hồ sơ lâm sản hoặc chấp hành chưa đầy đủ các quy định của Nhà nước); động vật rừng gây nuôi trong nước và bộ phận dẫn xuất của chúng

 

 

Trình tự thực hiện

         

          * Bước 1: Chủ lâm sản chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Hạt Kiểm lâm.

         * Bước 2: Hạt Kiểm lâm kiểm tra hồ sơ.

- Trường hợp hồ hợp lệ tiến hành xác nhận theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.                                             

         - Trường hợp hồ sơ không hợp lệ Hạt Kiểm lâm nêu lý do và trả lời bằng văn bản.

          * Bước 3: Nhận kết quả chủ lâm sản nhận kết quả xác nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Hạt Kiểm lâm nơi nộp hồ sơ.

                  

         

        

        

         

         

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp

 

Hồ sơ

          * Thành phần hồ sơ

         - Bảng kê lâm sản (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012)

         - Hoá đơn bán hàng (nếu có)

         - Tài liệu về nguồn gốc lâm sản

           * Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ (bản Chính)

Thời  hạn giải quyết

         - Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh)

          - Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc lâm sản).

Cơ quan thực hiện TTHC

         - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm;

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm.

Đối tượng thực hiện TTHC

          Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư                                                     

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

         - Bảng kê lâm sản

          - Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản.

Phí, lệ phí

Không. 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Xác nhận trên bảng kê lâm sản.        

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

 Không quy định.                   

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

         

          - Thông tư sô 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản;

          - Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2015 về việc "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản".

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon phu luc.doc97 KB
Microsoft Office document icon bang ke lam san.doc97 KB

Mức độ: