Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại...

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thủ tục Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ  vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự  nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân

Trình tự thực hiện

* Bước 1: Chủ lâm sản nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã.

* Bước 2: Uỷ ban nhân dân xã kiểm tra hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, tiến hành xác nhận theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, hướng dẫn chủ lâm sản hoàn thiện, bổ sung hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, UBND xã nêu lý do và trả lời bằng văn bản.

* Bước 3: Chủ lâm sản nhận kết quả xác nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

 Hồ sơ gồm:

- Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ ban hành tại Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg.

- Hóa đơn bán hàng hoặc Hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có).

- Tài liệu về nguồn gốc cây cảnh:

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

- Tối đa 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh).

- Tối đa 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ).

Đối t­ượng thực hiện TTHC

 Cá nhân - Tổ chức, - Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư.

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện TTHC

Xác nhận trên bảng kê lâm sản.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu bảng kê cây cảnh QĐ 39.doc

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không có

Căn cứ pháp lý của TTHC

Mức độ: