Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

 

Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường

 

 

Trình tự thực hiện

* Bước 1: Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Hạt Kiểm lâm sở tại hoặc gửi theo đường bưu điện.

* Bước 2: Hạt Kiểm lâm sở tại kiểm tra hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ xác nhận theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, hướng dẫn tổ chức cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ cơ quan Kiểm lâm sở tại nêu lý do và trả lời bằng văn bản.

* Bước 3: Nhận kết qủa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Hạt Kiểm lâm sở tại.

 

Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ

           Bảng kê mẫu vật động vật rừng thông thường đã khai thác.

* Số lượng bộ hồ sơ: 01 (một) bộ.

 

Thời  hạn giải quyết

02  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm cấp huyện.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 5: Bảng kê mẫu vật rừng thông thường

(Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

Phí, lệ phí

           Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Xác nhận số lượng thực tế mẫu vật động vật rừng thông thường đã khai thác.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

           Không quy định

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon Mẫu số 5.doc38 KB

Mức độ: